Obavijest o natječaju za upis djece

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO ZA PEDAGOŠKU 2023. / 2024. GODINU

 

 

Prijave i zahtjeve za upis djece u DV Ivankovo za pedagošku 2023. / 2024. roditelji će i ove godine podnositi osobno putem usluge e-Upisi koja je dio sustava e-Građani.

Za korištenje usluge e-Upisi potreban je pristup internetu i važeća vjerodajnica niske razine za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava i zahtjev za upis djeteta moći će se podnijeti u redovnom upisnom roku od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Tekst Natječaja za upis bit će pravovremeno objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Općine Ivankovo.

Roditeljima koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima na raspolaganju će biti tehnička potpora Dječjeg vrtića Ivankovo, Rojičani 85 a, Ivankovo, uz obveznu prethodnu najavu na telefon 032/ 443-654 radi određivanja termina.

Konačna bodovna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivankovo i web stranici http://www.vrtic-ivankovo.hr/ najkasnije do 15. lipnja 2023.