Cijene vrtića

Cijene usluga Vrtića utvrđuju se ekonomskim vrijednostima po pojedinim programima:

  • Za cjelodnevni desetsatni program 1.550,00 kn
  • Za poludnevni petosatni program 775,00 kn
  • Za jaslički program 975,00 kn
  • Za predškolu 00,00 kn