Redovni

Koje programe nudi naš vrtić?
 • POLUDNEVNI   od 6 do 12.30 sati
 • CJELODNEVNI  od 6 do 16.30 sati
Programi se provode u devet mješovitih odgojno-obrazovnih skupina:

Područni objekt Dječji vrtić Maslačak, Vatrogasna 2, 32281 Ivankovo

 • 1 mješovita odgojno-obrazovne skupine od 1-3 godina
 • 1 mješovita odgojno-obrazovne skupine od 3-7 godina
 • kraći program predškole

Područni objekt Dječji vrtić Izvor, Rojičani 85a, 32281 Ivankovo

 • 2 mješovite odgojno-obrazovne skupine od 1-3 godina
 • 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine od 3-7 godina

Područni objekt Dječji vrtić Pčelica, J.JStrossmayera 19a, 32282 Retkovci

 • 2 mješovite odgojno-obrazovne skupine od 3-7 godina

Odgojno-obrazovni rad se planira:

 •  godišnje
 •  tromjesečno
 •  tjedno
 •  dnevno