O nama

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Rojičani 85 a

32281 Ivankovo

 

Dječji Vrtić Ivankovo čine:

  • Područni objekt Izvor (matični), Rojičani 85 a, Ivankovo
  • Područni objekt Pčelica, J. J. Strossmayera 19 a, Retkovci
  • Područni objekt Maslačak, Vatrogasna 2, Ivankovo.

 

Dječji vrtić djeluje u Ivankovu od 6. veljače 1978. kao dio Centra društvene brige o djeci predškolskog uzrasta „Laura Klajn“. Dana 22. rujna 1994. povjerenik Vlade RH, tadašnji predstavnik svježe osnovane Općine Ivankovo, preuzima od Vukovarsko-srijemske osnivačka prava nad njim, a 25. siječnja 1995., njegovom odlukom, Vrtić djeluje samostalno pod nazivom Radosno djetinjstvo predškolska ustanova, Ivankovo (upis u Sudski registar 19. svibnja 1995.), a Odlukom Upravnog vijeća Vrtića, uz suglasnost osnivača, Općine Ivankovo, 2018. mijenja naziv u Dječji vrtić Ivankovo (upis u sudski registar 22. veljače 2018.). Izgradnjom novih objekata., sjedište vrtića iz Vatrogasne 2, prebačeno je na adresu Rojičani 85 a, u  matični objekt Izvor u Ivankovu.

U pedagoškoj 2018./2019. Vrtić je pohađalo 120-ero  djece u 5 mješovitih odgojno-obrazovnih skupina, a na ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme radilo je 9 zaposlenica: ravnateljica, 5 odgojiteljica, administrativno-računovodstvena djelatnica, dvije kuharice, i spremačica. Osim redovitog vrtićkog programa, organizirane su i dvije skupine kraćeg programa predškole. U ovoj pedagoškoj godini kraći program predškole pohađalo je 63 djece.

U pedagoškoj 2019./2020. Vrtić je pohađalo 110-ero djece u 5 mješovitih odgojno-obrazovnih skupina, a na ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme radili su isti zaposlenici kao i prethodne pedagoške godine.

U pedagoškoj 2020./2021., adaptacijom starog objekta Vrtića nakon 40-setak godina i izgradnjom dva nova, primljeno je 188-ero djece (9 skupina) i 1. rujna 2020. zaposleno još 10 odgojiteljica na neodređeno radno vrijeme. U vrtiću je kao i prethodnih godina organiziran i kraći program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog vrtićkog programa. Program predškole pohađalo je 57-ero djece.

Brigu o javnim površinama oko sva tri objekta kao i popravcima, dovozu i odvozu hrane i dr. u dislocirane objekte preuzelo je Komunalno društvo Ivankovo na temelju sklopljenog ugovora (domar).

U pedagoškoj 2020./2021., uz odgojiteljice zaposlene na ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme, rade, kao i proteklih godina, i odgojiteljice primljene na određeno radno vrijeme (pripravnice, zamjena za bolovanje, rad do 60 dana). Odlaskom kuharice u mirovinu, uz postojeću kuharicu, zaposlen je i kuhar na neodređeno radno vrijeme.

Dječji vrtić Ivankovo provodi programe odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolskog uzrasta. Programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi polaze od stvarne potrebe djeteta kao cjelovite dinamične osobnosti koja je u stalnoj interakciji s fizičkim i društvenim okruženjem, a to je bitan čimbenik djetetovog razvoja. Ciljevi programa potiču razvoj svih aktualnih i potencijalnih sposobnosti djeteta, razvijaju pojedinačne programe s ciljem razvoja djetetovih sposobnosti, osiguravaju kontinuitet u cjelovitom odgojno- obrazovnom procesu.

Programi koje provodimo u sva tri objekta Vrtića su:

  • cjelodnevni redoviti, obogaćen programom predškole
  • poludnevni redoviti
  • kraći – predškola, u godini polaska djeteta u školu (za djecu koja ne pohađaju redovito Vrtić)

Pored ovih, kroz odgojno-obrazovni rad redovitih i kraćih programa, provodimo i vjerski program.

U pedagoškoj  2020./2021. godine, zahvaljujući osnivaču Općini Ivankovo, pohađanje Dječjeg vrtića je besplatno za svu djecu.

Dana 28. listopada 2020. (Upravno vijeće, 39. sjednica) osnovano je Stručno povjerenstvo za rad Dječjeg vrtića Ivankovo u svrhu savjetovanja i pružanja pomoći u odgojno-obrazovnom radu roditeljima, odgojiteljima i djeci, poglavito s teškoćama u razvoju.

Detaljan popis imovine, potraživanja i obveza izvršen je po prvi put u vremenu od 24. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021. (stanje na dan 31. prosinca 2020.).