Natječaji

+
24. svibanj, 2024
Natječaj za upis djece u pedagoškoj 2024./2025.

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Ivankovo u pedagoškoj 2024./2025.g.

+
29. lipanj, 2023
Konačna lista poretka za 2023./2024.

Konačna lista poretka za upis djece u pedagošku 2023./2024.

+
13. lipanj, 2023
Natječaj za upis djece u pedagošku 2023./2024.

Privremena lista poretka za upis djece u vrtić u pedagošku 2023./2024.

+
5. svibanj, 2023
Natječaj za upis djece u pedagošku 2023./2024.

Natječaj za upis djece u pedagošku 2023./2024.

+
2. svibanj, 2023
Obavijest o natječaju za upis djece

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO ZA PEDAGOŠKU 2023. / 2024. GODINU     Prijave i zahtjeve za upis djece u DV Ivankovo za pedagoš

+
4. srpanj, 2022
Natječaj za upis djece

Konačna lista poretka za upis djece u pedagošku 2022./2023. godinu

+
13. lipanj, 2022
Natječaji

Privremena lista poretka za upis djece u pedagošku 2022./2023.

+
11. svibanj, 2022
Natječaj za upis djece

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Ivankovo za pedagošku 2022./2023. godinu

+
2. svibanj, 2022
Natječaji

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO ZA PEDAGOŠKU 2022. / 2023. GODINU   Prijave i zahtjeve za upis djece u DV Ivankovo za pedagošku 2022

+
25. listopad, 2021

Odluka o izboru kandidata za prijam odgojitelja pripravnika

+
9. lipanj, 2021
Natječaj za upis djece u 2021./2022.

Natječaj za upis djece u 2021./2022.

+
22. ožujak, 2021

Natječaj za prijam  pripravnika/pripravnice na određeno puno radno vrijeme, na godinu dana  Natječaj za prijam odgojitelja/odgojiteljice na određeno pu