Natječaji za odgojitelje

+
10. kolovoz, 2020
Natječaj za prijam odgojitelja-odgojiteljica na neodređeno radno vrijeme

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO Upravno vijeće KLASA: 112-02/20-01/1 URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2 Ivankovo, 10. kolovoza 2020. Na temelju članka 24