Financije

2024. GODINA

Financijski plan za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godini, 10. listopad 2023.

Odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu, 10. listopad 2023.

Financijsko izvješće za prvo tromjesejčje 2024.g.

 

2023. GODINA

Odluka o usvajanju Financijskog  plan za 2023. i projekcije plana  za 2024. i 2025. godinu, 14. listopada 2023.

Financijsko izvješće za prvo tromjesječje 2023.g.

Financijsko izvješće za drugo tromjesječje 2023.g.

Bilješke uz Finacijsko izvješće za drugo tromjesječje 2023.g.

Referentna stranica za drugo tromjesječje 2023.g.

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023.g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju finacijskog plana za 2023.g., 28. srpnja 2023.

Financijsko izvješće za devetomjesečno razdoblje 2023.g.

Referentna stranica za devetomjesečno razdoblje 2023.g.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana DV Ivankovo za 2023. godinu

Financijsko izvješće za 2023.godinu, 6. 2. 2024.

Referentna stranica uz Godišnje izvješće proračunskog korisnika za  2023. godinu, 6. 2. 2024.

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika za 2023. godinu, 6. 2. 2024.

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Ivankovo za 2023. godinu, 27. ožujak 2024.

2022. GODINA

PRIHODI 2022.

RASHODI 2022.

Odluka o usvajanju Plana proračuna DV Ivankovo za 2022. godinu, 28. prosinac 2021.

Financijsko izvješće za prvo tromjesječje 2022.g.

Financijski izvještaj, 01. 06. 2022.

Financijski izvještaj-devetomjesečni, 10. 10. 2022.

Financijski izvještaj za 2022.

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika za 2022., 27. siječanj 2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, 5. travanj 2023.

2021. GODINA

Plan DV Ivankovo-Prihodi i primici 2021.

Plan DV Ivankovo-Rashodi i izdaci 2021.

Financijsko izvješće za prvo tromjesječje 2021.

Financijsko izvješće od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

Financijsko izvješće od 1. siječnja do  30. rujna 2021.

Financijsko izvješće od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021.

Bilješke uz Godišnje financijsko izvješće proračunskog korisnika za 2021. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu

2020. GODINA

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje proračunskog korisnika za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine

Financijsko izvješće za drugo tromjesečje 2020.godine.

Financijsko izvješće za prvo tromjesečje 2020. godine

2019. GODINA

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz Godišnje financijske izvještaje proračunskog korisnika za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

2018. GODINA

Financijsko izvješće za 2018. godinu

PROCEDURE

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću Ivankovo

TRANSPARENTNOST

Isplate za siječanj 2024. godine

Isplate za veljaču 2024.godine

Isplate za ožujak 2024.godine

Isplate za travanj 2024.godine