Akti vrtića

PRAVILNICI

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga – svibanj 2021

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ivankovo, 08.09.2020.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 31. 07. 2020

Pravilnik o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 28.10.2020

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, 25. 06 .2020.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti na radu u Dječjem vrtiću Ivankovo

Pravilnik o zaštiti od požara u Dječjem vrtiću Ivankovo

STATUT 

Statut Dječjeg vrtića Ivankovo, 25. 06.2020

POSLOVNICI

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo, 25. 06 .2020.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo, 25. 06 .2020.

Poslovnik o radu Stručnog povjerenstva, 28.10.2020.

KURIKULUM

Kurikulum vrtića, 19.09.2019.

Kurikulum Dječjeg vrtića Ivankovo, 28.09.2020.

ODLUKE

Odluka o preventivnim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa – COVID-19 u Dječjem vrtiću Ivankovo

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Dječjeg vrtića Ivankovo, 28.10.2020.

POZIVI NA  SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv za 1.konstatirajuću sjednicu UV

Poziv za 2. sjednicu UV

Poziv  za 3. sjednicu UV

Poziv  za 4.sjednicu UV

Poziv za 5.sjednicu UV

 

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice UV

Zapisnik 2 . sjednice UV

Zapisnik 3. sjednice UV

Zapisnik 4. sjednice UV

 

ARHIVA POZIVI NA  SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv na 39. sjednicu UV

Poziv na 40. sjednicu UV

Poziv na 41. sjednicu UV

Poziv na 42. sjednicu UV

Poziv na 43. sjednicu UV

Poziv na 44. sjednicu UV

Poziv na 45. sjednicu UV

Poziv na 46.sjednicu  UV

Poziv na 47. sjednicu UV

ARHIVA ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo

Zapisnik 26. sjednice UV

Zapisnik 27. sjednice UV

Zapisnik 28. sjednice UV

Zapisnik 29. sjednice UV

Zapisnik 30. sjednice UV

Zapisnik 31. sjednice UV

Zapisnik 32 sjednice UV

Zapisnik 33. sjednice UV

Zapisnik 34 sjednice UV

Zapisnik 35 sjednica UV

Zapisnik 36. sjednice UV

Zapisnik 37. sjednice UV

Zapisnik 38. sjednice UV

Zapisnik 39 sjednice UV

Zapisnik 40. sjednice UV

Zapisnik 41. sjednice UV

Zapisnik 42. sjednice UV

Zapisnik 43. sjednice UV

Zapisnik 44. sjednice UV

Zapisnik 45. sjednice UV

Zapisnik 46. sjednice UV

MJERILA

Mjerila za financiranje i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Ivankovo

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje usluga Dječjeg vrtića Ivankovo 

OSTALO

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

NEVAŽAĆI AKTI VRTIĆA

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ivankovo, 16.05.2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtić Ivankovo, 02. 02. 2018.

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, 25. 06 .2020.

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga

Statut

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo