Akti vrtića

PRAVILNICI

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, 8. svibanj 2024.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Ivankovo, 26. 9. 2023.

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ivankovo, 29. 6. 2023., novi

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 23. 05. 2024.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka, 25. 06. 2020.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti na radu u Dječjem vrtiću Ivankovo

Pravilnik o zaštiti od požara u Dječjem vrtiću Ivankovo

Pravilnik o popisu imovine i obveza

 

STATUT 

Statut Dječjeg vrtića Ivankovo, 23. 05. 2024.

 

POSLOVNICI

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo, 25. 06. 2020.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo, 25. 06. 2020.

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća, 27. 04. 2023.

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća, 8. 05. 2024.

Poslovnik o radu Stručnog povjerenstva, 28.10.2020.

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Stručnog povjerenstva, 4. 5. 2023.

 

KURIKULUM

Kurikulum vrtića, 19.09.2019.

Kurikulum Dječjeg vrtića Ivankovo, 28.09.2020.

Kurikulum Dječjeg vrtića Ivankovo, 23.09.2021.

 

ODLUKE

Odluka o preventivnim mjerama sprječavanja širenja koronavirusa – COVID-19 u Dječjem vrtiću Ivankovo

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Dječjeg vrtića Ivankovo, 28.10.2020.

Odluka o razvrstavanju nefinacijske imovine, 10. studenog 2021.

 

MJERILA ZA FINACIRANJE VRTIĆA

Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Ivankovo

Mjerila za financiranje djelatnosti i utvrđivanje cijena korisnika usluga Dječjeg vrtića Ivankovoo, 31. 8. 2023.

 

POZIVI NA  SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv za 1.konstatirajuću sjednicu UV

Poziv za 2. sjednicu UV

Poziv  za 3. sjednicu UV

Poziv  za 4.sjednicu UV

Poziv za 5.sjednicu UV

Poziv na 6.sjednicu UV

Poziv na 7.sjednicu UV

Poziv na 8.sjednicu UV

Poziv na 9.sjednicu UV

Poziv na 10.sjednicu UV

Poziv na 11. sjednicu UV

Poziv na 12. sjednicu UV

Poziv za 13. sjednicu UV

Poziv  na 14. sjednicu UV

Poziv na 15. sjednicu UV

Poziv na 16. sjednicu UV

Poziv na 17. sjednicu UV

Poziv na 18 sjednicu UV

Poziv na 19. sjednicu UV

Poziv na 20. sjednicu UV

Poziv na 21. sjednicu UV

Poziv na 22. sjednicu UV

Poziv na 23. sjednicu UV

Poziv na 24. sjednicu UV

Poziv na 25. sjednicu UV

Poziv na 26. sjednicu UV

Poziv na 27. sjednicu UV

Poziv na 28. sjednicu UV

Poziv na 29. sjednicu UV

Poziv na 30. sjednicu UV

Poziv na 31. sjednicu UV

Poziv na 32. sjednicu UV

Poziv na 33. sjednicu UV

Poziv na 34. sjednicu UV

Poziv na 35. sjednicu UV

Poziv na 36. sjednicu UV

Poziv na 37. sjednicu UV

Poziva na 38. sjednicu UV

Poziv na 39. sjednicu UV

Poziv na 40. sjednicu UV

Poziv na 41. sjednicu UV

Poziv na 42. sjednicu UV

Poziv na 43. sjednicu UV

Poziv na 44. sjednicu UV

Poziv na 45. sjednicu UV

Poziv na 46. sjednicu UV

Poziv na 47. sjednicu UV

Poziv na 48. sjednicu UV

Poziv na 49. sjednicu UV

Poziv na 50. sjednicu UV

ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice UV

Zapisnik 2 . sjednice UV

Zapisnik 3. sjednice UV

Zapisnik 4. sjednice UV

Zapisnik 5. sjednice UV

Zapisnik 6. sjednice UV

Zapisnik 7. sjednice UV

Zapisnik 8. sjednice UV

Zapisnik 9. sjednice UV

Zapisnik 10 sjednice UV

Zapisnik 11. sjednice UV

Zapisnik 12. sjednice UV

Zapisnik 13. sjednice UV

Zapisnik 14. sjednice UV

Zapisnik 15. sjednice UV

Zapisnik 16. sjednice UV

Zapisnik 17. sjednice UV

Zapisnik 18. sjednice UV

Zapisnik 19. sjednice UV

Zapisnik 20. sjednice UV

Zapisnik 21. sjednice UV

Zapisnik 22. sjednice UV

Zapisnik 23. sjednice UV

Zapisnik 24. sjednice UV

Zapisnik 25. sjednice UV

Zapisnik 26. sjednice UV

Zapisnik 27. sjednice UV

Zapisnik 28. sjednice UV

Zapisnik 29 sjednice UV

Zapisnik 30. sjednice UV

Zapisnik 31. sjednice UV

Zapisnik 32. sjednice UV_

Zapisnik 33. sjednice UV

Zapisnik 34. sjednice UV

Zapisnik 35. sjednice UV

Zapisnik 36. sjednice UV

Zapisnik 37.sjednice UV

Zapisnik 38. sjednice UV

Zapisnik 39. sjednice UV

Zapisnik 40. sjednice UV

Zapisnik 41. sjednice UV

Zapisnik 42. sjednice UV

Zapisnik 43. sjednice UV

Zapisnik 44. sjednice UV

Zapisnik 45.sjednice UV

Zapisnik 46. sjednice UV

Zapisnik 47. sjednice UV

Zapisnik 48. sjednice UV

Zapisnik 49. sjednice UV

 

ARHIVA POZIVI NA  SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Poziv na 39. sjednicu UV

Poziv na 40. sjednicu UV

Poziv na 41. sjednicu UV

Poziv na 42. sjednicu UV

Poziv na 43. sjednicu UV

Poziv na 44. sjednicu UV

Poziv na 45. sjednicu UV

Poziv na 46.sjednicu  UV

Poziv na 47. sjednicu UV

 

 

ARHIVA ZAPISNICI SA SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo

Zapisnik 26. sjednice UV

Zapisnik 27. sjednice UV

Zapisnik 28. sjednice UV

Zapisnik 29. sjednice UV

Zapisnik 30. sjednice UV

Zapisnik 31. sjednice UV

Zapisnik 32 sjednice UV

Zapisnik 33. sjednice UV

Zapisnik 34 sjednice UV

Zapisnik 35 sjednica UV

Zapisnik 36. sjednice UV

Zapisnik 37. sjednice UV

Zapisnik 38. sjednice UV

Zapisnik 39 sjednice UV

Zapisnik 40. sjednice UV

Zapisnik 41. sjednice UV

Zapisnik 42. sjednice UV

Zapisnik 43. sjednice UV

Zapisnik 44. sjednice UV

Zapisnik 45. sjednice UV

Zapisnik 46. sjednice UV

Zapisnik 47. sjednice UV

Zapisnik 48. sjednice UV

 

MJERILA

Mjerila za financiranje i utvrđivanje cijena usluga Dječjeg vrtića Ivankovo

Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje usluga Dječjeg vrtića Ivankovo 

 

OSTALO

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka  stvaratelja i primatelja akata, 1. ožujak 2022.

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Plan mreža dječjih vrtića na području općine Ivankovo

 

NEVAŽEĆI AKTI

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ivankovo, 16.05.2018.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtić Ivankovo, 02. 02. 2018.

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, 25. 06 .2020.

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga

Statut

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga – svibanj 2021

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, 27.04.2023.

Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, 7. 4. 2022.

Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Ivankovo, 08.09.2020., stari

Statut Dječjeg vrtića Ivankovo, 25. 06.2020

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Ivankovo, 5. 12. 2022.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Stauta Dječjeg vrtića Ivankovo, 31. 8. 2023.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 31. 07. 2020

Pravilnik o izmjeni Pravilnika  o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 28.10.2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 5. 12. 2022.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Ivankovo, 31. 8. 2023.