Kontakt

Područni objekt Dječji vrtić Izvor

Rojičani 85 a
32281 Ivankovo

Tel: 032 443 654
Email: djecjivrticivankovo@gmail.com

Područni objekt Dječji vrtić Maslačak

Vatrogasna 2,
32281 Ivankovo

Tel: 032 379 358
Email: djecjivrticivankovo@gmail.com

Područni objekt Dječji vrtić Pčelica

J.J.Strossmayera 19A,
32282 Retkovci

Tel: 032 443 947
Email: djecjivrticivankovo@gmail.com

Predškolska ustanova Dječji vrtić Ivankovo
Rojičani 85a

32281 Ivankovo
OIB: 98973963947

Telefon: 032 443-654
Faks: 032 443-654

KONTAKTI DJELATNIKA
RAVNATELJ
Rosana Knežević, mag.praesc.educ.
Rojičani 85a, 32281 Ivankovo

Telefon: 032 443-654
Mob: 099/535-2056
ravnatelj.dvivankovo@gmail.com

ADMINISTRATIVNO- RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK
Mirjana Vranić
Rojičani 85a, 32281 Ivankovo
Tel: 032 443-654
djecjivrticivankovo@gmail.com