Pravo na pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka – općenito

Izjava o pristupačnosti

Politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podataka

Odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje, nova

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu testa razmjerenosti i javnog interesa

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac 2 –  Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 1

Obrazac 12

Uputa o pravima ispitanika

Popis tijela javne vlasti_podaci o_tijelu_javne vlasti i službeniku za informacije

Popis tijela javne vlasti i podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informacije, novi

Godišnja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godisnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje_izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Popis registara i baze podataka

Popis registara i baza podataka

Informacija o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela Dječjeg vrtića Ivankovo

Javnost rada Dječjeg vrtića Ivankovo

Javnost rada Upravnog vijeća i drugih tijela Dječjeg vrtića Ivankovo

Videonadzor Dječjeg vrtića Ivankovo

Videonadzor Vrtića