Natječaji

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO ZA PEDAGOŠKU 2022. / 2023. GODINU

 

Prijave i zahtjeve za upis djece u DV Ivankovo za pedagošku 2022. / 2023. roditelji će ove godine podnositi osobno putem usluge e-Upisi koja je dio usluga iz sustava e-Građani.

Za korištenje usluge e-Upisi potreban je pristup internetu i važeća vjerodajnica niske razine za prijavu u sustav e-Građani.

Prijava i zahtjev za upis djeteta moći će se podnijeti u redovnom upisnom roku od 12. do 20. svibnja 2022. godine.

Tekst Natječaja za upis bit će pravovremeno objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića i Općine  Ivankovo.

Na našim stranicama također možete pronaći i informativni letak koji će vam olakšati prijavu.

Roditeljima koji nemaju uvjete za pristup e-Upisima na raspolaganju će biti tehnička potpora Dječjeg vrtića Ivankovo, Rojičani 85 a, Ivankovo, uz obveznu prethodnu najavu na telefon 032/ 443-654 radi određivanja termina.

Konačna bodovna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Ivankovo  i web stranici http://www.vrtic-ivankovo.hr/ najkasnije do 15. lipnja 2022.

 

Uprava vrtića

LETAK – e-Upisi (1)