Privremena lista poretka za upis djece u vrtić u pedagošku 2020./2021.

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

 

KLASA: 601-03/20-01/01

URBROJ: 2188/03-JT-1-20-8

Ivankovo, 29. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga, KLASA: 601-05/20-01/6, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2, Dječji vrtić Ivankovo objavljuje

PRIVREMENU LISTU PORETKA

za natječaj za upis djece u Dječji vrtić Ivankovo raspisan 6. srpnja 2020., KLASA: 601-03/20-01/01, URBR.:2188/03-JT-1-20-2.

Na temelju Izvješća povjerenstva za upis, KLASA: 601-03/20-01/01, URBR.: 2188/03-JT-1-20-3 i Dopune popisa kandidata koji ostvaruju pravo upisa u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. KLASA: 601-03/20-01/01, URBR.: 2188/03-JT-1-20-5, i Odluke o upisu, KLASA: 601-03/20-01/01, URBR.: 2188/03-JT-1-20-7 pravo upisa u Dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. ostvaruju:

  1. Pravo upisa u Dječji vrtić Ivankovo, područni objekt Izvor Rojičani 85a, 32281 Ivankovo , mješovite odgojno-obrazovne skupine 1-3 godine, ostvaruju:

 

R.br. na ljestvici poretka Ime i prezime djeteta Ostvareni broj bodova
1. Iva Maršić 71
2. Marko Njegovan 71
3. Mihael Perić 71
4. Noa Pandža 70
5. Emanuel Pinjušić 70
6. Eva Vranjić 70
7. Una Ambrinac 69
8. Emanuel Kordić 69
9. Jakov Miličević 69
10. Klara Cerančević 67
11. Tin Dretvić 67
12. Petra Kampić 67
13. Ana Kuzman 67
14. Teo Salopek 67
15. Vito Stanišić 67
16. Patricia Živković 67
17. Luka Cerančević 65
18. Lovro Dogan 65
19. Nika Babić 65
20. Tena Kraljević 65
21. Luka Kuzman 65
22. Viktor Lukman 65
23. Ariela Matijević 65
24. Luka Šarac 65
25. David Šitum 65
26. David Vukoja 65
27. Erin Janjić 62
28. Iva Markić 62
29. Luka Sivonjić 62
30. Lovro Spahić 62

 

  1. Pravo upisa u Dječji vrtić Ivankovo, područni objekt Izvor, Rojičani 85a, 32281 Ivankovo , mješovite odgojno-obrazovne skupine 3-7 godina, ostvaruju:

 

R.br. na ljestvici poretka Ime i prezime djeteta Ostvareni broj bodova
1. Grgur Ante Čumbelić 80
2. Sara Andrić 79
3. Nika Kockarević 79
4. Toni Kockarević 79
5. Marin Miškulin 79
6. Monika Dogan 77
7. Marta Iživkić 77
8. Veronika Klarić 77
9. David Matoš 77
10. Dina Njegovan 77
11. Petra Pavlović 77
12. Emanuel Ambrinac 75
13. Mihael Kraljević 75
14. Mirjam Kraljević 75
15. Dominik Marković 75
16. Petar Brozinić 74
17. Martin Brandt 72
18. Tena Cerančević 72
19. Andrea Gašpić 72
20. Josip Kraljević 72
21. Luka Lučan 72
22. Erik Sebežević 72
23. Hana Škarica 72
24. Paola Blažević 70
25. Petar Cerančević 70
26. Sara Damjanović 70
27. Stjepan Fehtig 70
28. Šimun Jelić 70
29. Luka Jergović 70
30. Marija Krznarić 70
31. Petra Raić-Sudar 70
32. Ivan Salopek 70
33. Anamaria Barišić 69
34. Luka Fajdetić 69
35. Mihaela Maslać 69
36. Ela Zeljko 69
37. Sara Brkić 67
38. Korina Jelić 67
39. Petra Marić 67
40. Ante Njegovan 67
41. Sara Pekić 67
42. Tonka Salopek 67
43. Lea Sebežević 67
44. Tessa Skaličić 67
45. Mateo Škarica 67
46. Antonio Babić 65
47. Mirta Dogan 65
48. Ivano Kuzman 65
49. Katja Marković 65
50. Roko Stanišić 65
51. Leon Šarac 65
52. Mara Petrlić 64
53. David Barić 62
54. Nika Buranji 62
55. Petra Kirin 62
56. Ivano Kraljević 62
57. Ante Krešo 62
58. Tia Maršić 62
59. Dora Miškulin 62
60. Filip Pavelić 62
61. Teo Pavković 62
62. Nikola Raguž 62
63. Petra Rajič 62
64. Fran Rajković 62
65. Iva Rajković 62
66. Iva Repajić 62
67. Filip Spahić 62
68. Ivano Šimić 62
69. Marta Šuper 62
70. Marin Žgela 62
71. Roko Miškulin 60

 

 

  • Pravo upisa u Dječji vrtić Ivankovo, područni objekt Pčelica,J.J.Strossmayera 19 a, 32282 Retkovci,mješovite odgojno-obrazovne skupine 3-7 godina, ostvaruju:

 

R. br.

na ljestvici poretka

Ime i prezime djeteta Ostvareni broj bodova
1. Petar Čajkovac 74
2. Lota Vičić 72
3. Dalibor Blažević 72
4. Lorena Kaurin 70
5. Petra Crepić 70
6. Mato Kordić 69
7. Ema Ambrinac 69
8. Luka Pandžić 67
9. Šime Rončević 67
10. Marta Rončević 67
11. Šimun Vučevac 67
12. Martina Knežević 67
13. Eva Nedeljković 62
14. Marko Vukšić 62
15. Josip Bobinac 62
16. Dino Nadarević 60
17. Doris Jakšić 60
18. Fran Žulj 60
19. Emanuel Matić 60
20. Martin Bertić 47
21. Lara Stanić 42
22. Tena Pandžić 37
23. Marija Bertić 37
24. Tia Roždijevac 32
25. Borna Smolčić 30
26. Petar Markanović 27
27. Natko Grgić 25
28. Tomislav Krog 25
29. Antun Petrinić 20
30. Luka Vuček 17
90. Iva Sudar 34
91. Filipa Bliznac 32
92. Lovro Bliznac 32
93. Iva Meštrović 32
94. Lea Tomić 32
95. Luka Janjić 30
96 Marta Jergović 30
97. Ena Konc 30
98. Luka Šamukić 30
99. Rita Barić 25
100. Sunčica Begović 25
101. Gabrijel Mijatović 17

 

  1. Pravo upisa u Dječji vrtić Ivankovo, područni objekt Maslačak Vatrogasna 2, 32281 Ivankovo, mješovita odgojno-obrazovna skupina 1-3 godine, ostvaruju:

 

R. br. kandidata na ljestvici poretka Ime i prezime djeteta Ostvareni broj bodova
31. Bartol Salopek 60
32. Tin Špoljarec 60
33. Nikol Crnković 60
34. Ivan Jozinović 60
35. Mara Miškulin 60
36. Franka Kalić 60
37. Filip Cerančević 60
38. Roko Jozinović 60
39. Elena Jozić 60
40. Duje Raić-Sudar 60
41. Leila Pilić 60
42. Marta Vujnović 60
43. Petra Jureta 60
44. Fran Jakovljević 60
45. Šimun Bertić 60
46. Nikol Blažević 60
47. Korina Krešo 60
48. Lara Matijević 60

 

  1. Pravo upisa u Dječji vrtić Ivankovo, područni objekt Maslačak Vatrogasna 2, 32281 Ivankovo, mješovita odgojno-obrazovna skupina 3-7 godina, ostvaruju:

 

Redni broj kandidata na ljestvici poretka Ime i prezime djeteta Ostvareni broj bodova
 

72.

Mateo Bušić 60
73. Dora Raić-Sudar 60
74. Silvija Sekulić 60
75. Rita Stanić 60
76. Niko Miškulin 60
77. Matej Jozinović 60
78. Lana Bajzek 60
79. Klara Žuljević 60
80. Jona Petričić 60
81. Emanuel Janjić 60
82. Karlo Žgela 60
83. Filip Zeko 44
84. Matej Petričić 42
85. Ante Kalajdžić 40
86. Jelena Cvitković 37
87. Ivano Kožul 36
88. Jakov Barić 35
89. Ema Kolobarić 34
102. Tomislav Borić 15

 

  1. Pravo upisa, mješovite odgojno-obrazovne skupine 1-3 godine,

prema broju bodova i mjestu na ljestvici nisu ostvarili:

 

Redni broj kandidata

na ljestvici poretka:

Ime i prezime djeteta Ostvareni broj bodova
49. Karlo Krog 37
50. Jan Brajković 34
51. Ivan Škof 34
52. Bruno Udovičić 34
53. Filip Miškulin 32
54. Jakov Petričić 32
55. Jure Stojić 32
56. Ema Tomić 32
57. Mia Jergović 30
58. Nora Konc 30
59. Matteo Rohaček 30
60. Emanuela Joskić 30
61. Dunja Smolčić 30
62. Ana Širić 30
63. Petar Antunović 25
64. Iva Raguž 25
65. Lana Plačković Klisurić 5

 

  • Prijava nije razmatrana zbog neispunjavanja uvjeta javnog natječaja za upis djece tj.nenavršene godine dana života djeteta do 1. rujna 2020. te stoga nisu ostvarili pravo upisa:

 

R.br. Ime i prezime djeteta
1. Magdalena Cerančević
2. Bruno Škof
3. Marija Kordić
4. Inga Stanišić

 

  • Prijava nije razmatrana zbog neispunjavanja uvjeta javnog natječaja za upis djece tj. nepotpune obvezne dokumentacije te stoga nisu ostvarili pravo upisa:

 

R.br. Ime i prezime djeteta
1. Arian Knežević
2. Domagoj Vranješević
3. Petar Salopek
4. Vanja Križanac
5. Lorena Maršić
6. Luka Rajić
7. Ante Soldo
8. Ivana Rohaček
9. Ena Kalić
10. Lorena Borić

 

Uputa o pravnom lijeku: Žalba na rezultate Natječaja podnosi se Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Ivankovo u roku od 15 dana od dana objave privremene ljestvice poretka.